Samenwerken

Hier komt de Ledensite!

Afgeschermd voor het grote publiek

De ledensite wordt een gesloten gedeelte van de website, waar leden en ouders terecht kunnen voor informatie. Denk hierbij aan het digitale archief van de groep, nieuwsbrieven, opgaveformulieren en meer.